Perse ju duhet nje brand identity per biznesin tuaj.

brand identity

Brand Identity eshte teresia e te gjithe elementeve identifikuese te biznesit tuaj dhe jo vetem. Brand identity pervec pjeses vizuale duhet te perfaqesoj edhe politikat e biznesit tuaj. Kur ne flasim per imazhin e brandit apo te kompanise suaj ne duhet te perfytytojme cdo cilesi qe na ben unik ne tregun ku operojme. Por fillimish le te njihemi ne detaje se cfare eshte brand identity dhe cfare elementesh permban nje pakete brand identy.

Cfare eshte Brand Identity

Brand Identity eshte nje teresi elementesh identifikues qe ka si qellim te lidhi biznesin tone me aktivetetet qe ne realizojme. Shpesh bizneset realizojne fushata te marketingut direkt te cilat kane nje qasje ne nje audience te caktuar. Kryesisht qellimi i ketyre fushatave eshte te realizojne shitje, por ato mund te sherbejne gjithashtu edhe per brand awareness campaigns. Tani na duhet te shpjegojme edhe nje term tjeter “brand awareness”. Synimi i cdo biznesi eshte qe te krijoj nje emer ne fushen ku ai operon, emer i cili do ti ndihmonte ti kthenin njerzit ne kliente me shpeejt. Pra tani ju mund te shikoni se si brand identity dhe brand awareness jane te lidhuara sebashku. Per nje qellim te vetem, te ndihmoje konvertimin e vizitoreve ne kliente.

Cfare elementesh permban nje pakete branding.

Brand identity eshte nje teresi elementesh identifikues qe nje biznes mund te perdori ne komunikimet e tyre vizuale, virtuale apo qofte edhe audio. Per kte arsye bran identity duhet ti pergjigjet te gjitha kanaleve te komunikimit qe nje biznes ka. Pra le te nisim nga ana vizuale, nje brand identity duhet te perfshije gjithmone nje simbol i cili mund te jete i integruar ne logo. Ky simbol zakonisht duhet te personalizoje biznesin apo fushen ku ai operon. Nje tjeter element i brand identity jane ngjyrat, ne shpesh here i njohim kompanite nisur vetem nga ngjyra. ( Pra le te marrim si shembull ngjyra e kuqe e Vodafone, apo qofte edhe ngjyrat e kombetares). Ne rekomandojme gjithmone qe ngjyrat te jene te pikasura dhe te perdoren ne cdo artikull promocional. Ju gjithashtu duhet te kujdeseni per fontin qe perdorni, per sloganin apo qofte edhe per audio intro.

Cfare benefitesh kemi!

Shpesh here ju mund te keni shpenzuar para per te realizuar fushata marketingu. Dhe rezultatiti i tyre ka qene pothuajse i njejte me afatin e fushates.Per kete arsye na nevojitet nje brand identity dhe fushata te dedikuara drejte brand awareness. Ne rast se ne kemi nje identitet te mirespecifikuar kjo do te na ndihmonte. Ne fushatat e tjera te kishim nje conversion rate me te larte. Por kjo nuk vlen vetem per conversion ne fushatat e marketingut por edhe per klientat qe do prezantohen prane biznesit tuaj.

Si gjithmone mos hezitoni te na kontaktoni nese jeni te interesuar ti jepni binzesit tuaj nje imazh, modern dhe te plotesuar per t’iu pergjigjur suksesit tuaj! Gjithashtu na ndiqni ne facebook per me shume informacione te ngjashme.