Faqe Interneti dinamike me teknologjite e fundit NodeJs & React.

faqe interneti dinamike

Ndertimi i faqjeve te internetit duke perdorur teknologji te ndryshme. Per te ndertuar nje faqe interneti ekzistojne menyra te ndryshme. Nje faqe e thjeshte interneti mund te ndertohet duke
perdorur teknologji te ndryshme frontendi si HTML, CSS,Javascript. Pert te mos shpikur rroten sot ekzistojne paketa si Javascript frameworks(ReactJS, VueJS) me te cilat mund te perdoren teknologji ose tool-e te ndryshem si BootStrap. Bootstrap e ben kete pune me te thjeshte duke qene se ka implementime te gatshme te teknologjive baze HTML, CSS, Javascript.

Teknologjite me te perdorura ne kete moment jane Framework-et e Javascript-it si ReactJS, VueJS, Angular. Keto framework-e perdorin librari te ndryshme te cilat mundesojne shtimin e funksionaliteteve te testuara me pare ne projektin tuaj. Gjithashtu per arsye se cdo faqe interneti e ndertuar me keto teknologji shkruhet ne gjuhen Javascript kjo e ben projektin lehtesisht te menaxhueshem.

Si ndertohet nje faqe interneti dinamike

Ne ndertimin e faqeve web ekzistojne edhe projekte me te avancuara si web applications, web services te cilat kane nje llogjik ne zhvillimin e tyre(backend logic). Per ta bere te mundur kete gje mund te perdoret nje nga teknologjite e shumta te zhvillimit backend si PHP, Node.js, Django(Python) etc. Aplikacionet web kerkojne staf me te motivuar gjithashtu kerkojne angazhim ne zhvillimin si dhe mirembajtjen e tyre.

Zakonisht logjika e biznesit integrohet ne backend, ndersa servirja e ketyre funksionalitetve tek vizitoret/klientet realizohet me ndihmen e framework-eve frontend . Kjo nuk eshte gjithmone e domosdoshme pasi ekzistojne edhe applicacione backend te cilat ekspozojne vetem te dhena(zakonisht quhen API). Keto te dhena mund te perdoren per qellime te ndryshme.

Te dhenat e ekspozuar nga backend nepermjet API ruhen ne nje njesi qendrore si databazat. Databaza eshte pjesa me delikate dhe me e rendesishme e nje sherbimi.

Dizenjimi dhe integriteti i te dhenave te ruajtura ne databaze lidhet drejtperdrejt me cilesine e sherbimit. Kjo per shkak se me rritjen e te dhenave koha e ekspozimit te te dhenave rritet edhe mirembajtja e bazes se te dhenave duhet te jete e vazhdueshme.

Personat pergjegjes per zhvillimin dhe mirembajtjen e databazave formojne nje skuader me vete e cila merret vetem me kete detyre. Web applications ose faqjet e internetit jane shume te rendesishme ne bizneset e kohes se sotme. Pothuaj te gjithe bizneset kane te implementuar nje faqe interneti ose kane nje sherbim web te tyre. Sikurse ekzistojne edhe biznese te cilat fokusin e tyre e kane tek sherbimet web qe ofrojne.

Si gjithmone, per me shume artikuj te ngjashem na ndiqni ne rrjetet tona sociale!