Cfare duhet te keni parasysh kur zgjendhni nje Agjensi Marketingu

agjensi marketingu digital marketing

Nese po kerkoni per nje agjensi marketingu per ti besuar profilin e biznesit tuaj duhet te keni paraysh disa pika. Ne kete artikull do ju japim disa udhezime per te zgjedhur agjensine e duhur per biznesin tuaj. Fillimisht do te bejme nje pershkrim dhe detajim se cfare eshte nje agjensi marketingu ose sic mund ta gjejme ate si Digital Media Agency.

Nje nder rekomandimet tona per bizneset e vogla dhe te mesme bazohet mbi profilin e agjensise. Agjensite mund te jene aktive ne disa fusha duke marre persiper ndertimin e webit, zhvillimin e brand image, krijimin e strategjise per marketing dhe implementimin e saj. Kjo i lejon ato qe ta ndjekin projektin gjate gjithe fazes se zhvillimit. Nese jeni nje biznes i vogel apo i mesem ky eshte dhe profili i duhur i agjensi marketingu per biznesin tuaj,

Cfare sherbimesh duhet te kerkoni nga nje Agjensi marketingu:

Marketingu online eshte nje teresi faktoresh dhe duhet ber optimizimi i te gjithe ketyre faktoreve per te arritur ne rezultate te suksesshme. Cdo gje fillon nga prezantimi yne online me nje brand identity qe tregon seriozitetetin e biznesit tone si dhe na perfaqson dhe identifikon ne te ardhmen. Hapi i dyte eshte krijimi i prezantimit tone bazuar ne brand identity duke krijuar/updatuar/ ndryshuar website, profilet e rrjeteve sociale dhe te gjithe elementet e tjer prezantues (kartvizita, objekte promocionale etj). Ne kete hap duhet pasur kujdes qe te ndiqen futuristikat per nje faqe kompatible per SEO, per tu analizuardhe te ofroje nje conversion sa me efektive.

Menjeher pas kesaj faze duhet pasur parasysh ndertimi i strategjise se marketingut dhe optimizimi i webit per SEO, duke qene se te gjithe veprimtarite ne hapat e tjere jane ndihme per permirsimin e rezultateve ne google. Hapi i katert eshte ekzekutimi i marketingut direkt qe perfshin PPC, email marketing, marketing ne rrjetet sociale si facebook instagram etj.

Pse duhet te zgjidhni ZOMEG si agjensi marketingu per biznesin tuaj:

Faza e katert eshte rishikimi dhe analiza e statistikave duhe bazuar dhe rindertuar strategjine ne fuksion te ketyre analizave. Ndertimi i brand awareness si dhe riperteritja e 4 hapave te fundit ne menyre te vazhduar. Aftesia per te pare keto ndryshime dhe per tu rialokuar tregon edhe cilesin e nje agjensie marketingu.

ZOMEG operon si nje digital media agency duke ofruar nje cikel te plote per bizneset ne fushen e marketing dhe ndertimit/diznenjimit te profilit te biznesit.

Nese akoma keni paqartesi mbi menyren se si duhet te marketoni biznesin tuaj, apo te analizoni gjendjen aktuale te biznesit tuaj online ju ftojme te kontaktoni stafin tone dhe te perfitoni nje konsulence falas